Privacyverklaring

De privacyverklaring van Natural by food is speciaal voor jou opgesteld met als doel om je te informeren over hoe Natural by Food omgaat met jouw persoonsgegevens. Natural by Food staat voor een professionele en betrouwbare dienstverlening, is transparant en doet er alles aan om jouw privacy (persoonsgegevens) conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG)  zoveel mogelijk te waarborgen. Heb je vragen, neem dan gerust contact op.

Welke persoonsgegevens kan Natural by Food van jou verwerken en waarom?

 1. Voor contact
  Indien je telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact opneemt met Natural by Food, of het contactformulier invult, kan Natural by Food de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
 1. Voor- en achternaam;
 2. E-mailadres;
 3. Telefoonnummer;
 4. Eventueel persoonsgegevens die je zelf verstrekt.

Het is niet alleen in het belang van Natural by Food, maar ook in jouw belang, dat Natural by Food deze (minimale) persoonsgegevens gebruikt, om zo jouw vraag te kunnen beantwoorden, of te reageren op jouw mededeling of reactie (gerechtvaardigd belang).

 1. Om diensten te verlenen
  Wanneer Natural by Food een overeenkomst met je afsluit, verwerkt zij jouw:
 1. Voor- en achternaam;
 2. Adres;
 3. Postcode en woonplaats;
 4. Telefoonnummer;
 5. E-mailadres;
 6. Geboortedatum (leeftijd);
 7. Medische gegevens, welke van belang kunnen zijn voor het verlenen van een goede en zorgvuldige dienstverlening.  

 

Natural by Food verwerkt deze persoonsgegevens niet alleen vanwege de overeenkomst, maar ook vanwege wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigde belangen om administratieve handelingen te verrichten. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt voor het behandelen van eventuele geschillen. Dit ziet Natural by Food ook als een gerechtvaardigd belang

 1. Digitale diensten zoals intakegesprekken

Indien je hierom wenst, is het mogelijk om intakegesprekken via video vergaderen te laten plaatsvinden. Jouw naam en e-mailadres worden dan slechts verwerkt. Natural by Food neemt geen beeldmateriaal op. Video vergaderen gebeurt op basis van een (mogelijke) overeenkomst

 1. Verbeteren van de website

Wanneer je de website van Natural by Food bezoekt, maakt Natural by Food gebruik van jouw IP-adres. Dit kan op basis van een gerechtvaardigd belang, omdat de verwerking van het IP-adres noodzakelijk is voor een goede werking van de website én geen inbreuk maakt op jouw privacy. Meer informatie lees je hierna onder “cookies”.

Bewaarperiode
Natural by Food bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om doeleinden te realiseren waarvoor deze zijn verzameld. Natural by Food hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Persoonsgegevens die worden gebruikt voor administratieve handelingen: 7 jaar met ingang van de eerste dag van het jaar waarin deze zijn vastgelegd (Wettelijke bewaartermijn vanuit de Algemene wet inzake rijksbelastingen).
 2. Persoonsgegevens die worden vastgelegd vanuit de dienstverlening: 1 jaar vanaf afronding van de dienst.

Met wie kan Natural by Food jouw persoonsgegevens delen? 
Natural by Food deelt jouw persoonsgegevens alleen met andere organisaties als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Natural by Food heeft verwerkersovereenkomsten met organisatie(s), die ten behoeve van haar persoonsgegevens verwerkt, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Natural by Food heeft bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst met de IT- en softwareleveranciers, zoals Microsoft en de webhosting dienstverlener. Dit geldt ook voor andere dienstverleners, er worden altijd afspraken gemaakt.

Hoe beveiligt Natural by Food jouw persoonsgegevens?

Natural by Food gebruikt een versleutelde website (SSL-encryptie), welke is te herkennen aan: https:// (Secure Socket Layer). Gegevens die via de website worden verstuurd, kunnen niet zomaar worden onderschept. Daarnaast worden je persoonsgegevens, zowel fysiek als digitaal, beveiligd opgeslagen. 

Cookies  
Bij jouw eerste bezoek aan de website ontvangt Natural by Food bepaalde gegevens van jou, zoals de webbrowser van je computer, smartphone of tablet. Je ziet als het goed is dan een cookiemelding verschijnen in het scherm. Natural by Food bewaart deze gegevens in kleine tekstbestanden, welke ook wel cookies worden genoemd. Bij een volgend bezoek op de website herkent Natural by Food jouw browser en kan zij de functies van de website op je afstemmen. Natural by Food gebruikt alleen functionele (first party) cookies. Dit is voor het verbeteren van jouw gebruikerservaring van de website. Het gaat om een sessie cookie, die geen inbreuk maakt op je privacy en noodzakelijk is voor een goede werking van de website. 

Links 
Natural by Food kan gebruik maken van externe links, zoals LinkedIn. Natural by Food is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die websites omgaan met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Welke rechten heeft u vanuit de AVG?
Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens Natural by Food van je verwerkt (inzagerecht), maar ook het recht om foutieve persoonsgegevens door Natural by Food te laten corrigeren. In sommige gevallen heb je het recht jouw persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld omdat deze zijn verouderd. De verwerking van jouw persoonsgegevens kan dan (tijdelijk) worden beperkt. Indien er sprake is van een door jou verleende toestemming bij de verwerking van je persoonsgegevens, heb je het recht om je toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kan van bovenstaande rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen via het contactformulier of per e-mail naar: info@naturalbyfood.nl. Natural by Food zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

Heb je een vraag of een klacht? 
Heb je een vraag of klacht? Neem dan gerust contact op.
Een klacht kunt u ook rechtstreeks indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees meer hierover… 

Slotopmerking

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 15 april 2021. Natural by Food kan de privacyverklaring aanpassen. Op de website wordt altijd de meest recente versie gepubliceerd.